Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Członek Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2024 - 2027

Jerzy A. Sładek

Od ponad 45 lat jestem związany z Politechniką Krakowską, na której w latach 1972-1978 studiowałem na Wydziale Mechanicznym. Tu też rozpocząłem w 1977 roku pracę, zaczynając od etatu technicznego i dochodząc do stanowiska profesora zwyczajnego. Wszystkie uzyskane stopnie i tytuły naukowe były pierwszymi w Polsce w rozwijanej przeze mnie specjalności – metrologii współrzędnościowej, zawartej  w dyscyplinie – Inżynieria Mechaniczna.

Założyłem Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, obecnie jedno z najlepszych laboratoriów na świecie, które działa jako akredytowane przez PCA laboratorium wzorcujące.

Najważniejsze osiągnięcia z ostatnich 5 lat: