Kandydat do Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2024 - 2027

Dziekan Wydziału Mechanicznego

Prof. dr hab. inż Jerzy A. Sładek

Sylwetka

J Sładek sylwetka 3

Od ponad 45 lat jestem związany z Politechniką Krakowską, na której w latach 1972-1978 studiowałem na Wydziale Mechanicznym. Tu też rozpocząłem w 1977 roku pracę, zaczynając od etatu technicznego i dochodząc do stanowiska profesora zwyczajnego. Wszystkie uzyskane stopnie i tytuły naukowe były pierwszymi w Polsce w rozwijanej przeze mnie specjalności – metrologii współrzędnościowej. Założyłem Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, obecnie jedno z najlepszych laboratoriów na świecie, które działa jako akredytowane przez PCA laboratorium wzorcujące. Zrealizowałem i byłem kierownikiem około 20 grantów krajowych i 3 międzynarodowych, finansowanych przez UE, KBN, MNiSzW, NCBR.

Jestem autorem i współautorem ok 400 prac naukowych i badawczych, w tym ok 200 publikacji, z czego około 40 w czasopismach z listy A, oraz 3 książek naukowych (w tym wydanej w 2016 r. w wydawnictwie o zasięgu światowym Springer Verlag monografii – Jerzy A. Sładek – Coordinate Metrology – Accuracy of Systems and Measurements).

Byłem promotorem 14 doktoratów, a kolejne 3 przewody doktorskie są zgłoszone. W mojej specjalności osiągnąłem wysoką pozycję naukową w kraju i rozpoznawalność w skali światowej. Współpracuję z wieloma uczelniami europejskimi i największymi ośrodkami badawczymi, do których byłem i jestem zapraszany na wykłady otwarte. Zainicjowałem umowy międzynarodowe z EC Lion i Uniwersytetem w Heidelbergu. Od lat organizuję wspólne projekty i wykłady profesorów wizytujących m.in. z PTB,TU Braunschweig, TU Erlangen, NTB Buchs, EC Lion, Univ. di Padova oraz CERN Genewa, co daje mi i mojemu zespołowi możliwość wdrażania nowych metod kształcenia i badań. Zdobyłem bogate doświadczenie zarządcze pełniąc wiele funkcji kierowniczych zarówno na uczelni, jak i poza nią.

 

Nauka

Moja działalność naukowa, badawcza i innowacyjna dotyczy metrologii współrzędnościowej i zawarta jest aktualnie w dyscyplinie – Inżynieria Mechaniczna, która stanowi rozwinięcie tradycyjnej dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn i łączy się z obszarem właściwym dla Inżynierii Produkcji oraz Automatyki i Robotyki.

 • Od wielu lat zajmuję się też problematyką zautomatyzowanych systemów zapewnienia jakości oraz zarządzaniem jakością, aspektami metrologicznymi w bioinżynierii i we wzornictwie przemysłowym oraz wdrażaniem idei Przemysłu 4.0.
 • Jestem autorem pierwszej rozprawy doktorskiej, rozprawy habilitacyjnej, a także pierwszą z osób specjalizujących się w metrologii współrzędnościowej, która w Polsce uzyskała tytuł naukowy. Opracowałem oryginalną i unikalną metodę macierzową identyfikacji błędów systemów współrzędnościowych.
 • Zbudowałem pionierskie modele współrzędnościowych systemów pomiarowych – tzw. wirtualne maszyny współrzędnościowe oparte na sztucznych sieciach neuronowych i metodzie Monte Carlo.
 • Moje badania, obserwacje i wnioski wykorzystywane są we wdrażaniu współrzędnościowej techniki pomiarowej zarówno w polskiej jak i światowej nauce i przemyśle.
 • Wraz z zespołem opracowuję i wdrażam nowe koncepcje i metodyki wzorcowań systemów współrzędnościowych.

Znajomość języków: angielski, niemiecki

Osiągnięcia naukowe w liczbach

0
publikacji naukowych
0
opracowań niepublikowanych
0
projekty badawcze
0
promotorstw doktorskich

Indeks H: 14 (Web of Science / Scopus)

Inne szczegółowe osiągnięcia

Funkcje pełnione na Politechnice Krakowskiej

Kierownictwo jednostek:
2016 - obecnie
Dziekan Wydziału Mechanicznego
2016 - 2013
Kierownik Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
1998 - 2007
Kierownik Pracowni Metrologii Współrzędnościowej
1993 - 1998
Kierownik Samodzielnej Pracowni Zautomatyzowanych Systemów
Zastępca dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Kierownik Zakładu Metrologii i Kontroli Technicznej
Członkostwo w gremiach uczelnianych:
2019 - obecnie
Kolegium i Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego
1993 - 2019
Członek Rady Wydziału Mechanicznego
1993 - 2002, 2016 - 2020
Członek Senatu Politechniki Krakowskiej

Członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i gremiach naukowych

 • Członek Rady Metrologii przy Prezesie Głównego Urzędu Miar w kadencji 2022 – 2027
 • Członek Polskiej Akademii Nauk Wydział IV Nauk Technicznych Komitet Budowy Maszyn w kadencjach 2011 – 2014, 2014 – 2016, 2016 – 2019, 2020 – 2024
 • Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk Komitetu Budowy Maszyn – od 2021
 • Sekretarz naukowy Komitetu Budowy Maszyn w kadencji 2007-2011 oraz kadencjach 2011- 2014, 2014 – 2016
 • Członek Sekcji Podstaw Technologii KBM Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007 – 2010 oraz 2011- 2014, 2014 – 2016, 2016 – 2020 , a także od 2020 – 2024
 • Członek Sekcji Konstrukcji KBM Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020
 • Członek Sekcji Mechatroniki KBM Polskiej Akademii Nauk w kadencjach 2011 – 2014, 2014 – 2016
 • Członek Sekcji Mechatroniki, Mikro i Nanotechnologii KBM Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007 – 2010
 • Członek Sekcji Metrologia w Inżynierii Jakości i Diagnostyce Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2010 i w dwóch wcześniejszych kadencjach
 • Członek Komisji Problemowej nr 48 Podstaw Budowy Maszyn Polskiego Komitetu Normalizacji od 1994 – 2003
 • Członek Rady Innowacyjno-Naukowej Zakładów Mechanicznych „Tarnów ” SA. od 2017
 • Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
 • European Virtual Institute for Geometry Measurements EVIGeM) – Member of Scientific Council od 2004
 • International Measurement Confederation (IMEKO) member of Technical Committee TC 14 – Measurement of Geometrical Quantities od 2005
 • EUSPEN –European Society for Precision Engineering & Nanotechnology – Member od 2014

Organizacje gospodarcze i spółki prawa handlowego

Bipropol Sp. z o. o.

Jednym z efektów pracy doktorskiej było założenie przeze mnie innowacyjnej firmy, która wytwarzała precyzyjne głowice stykowe do współrzędnościowych maszyn pomiarowych oraz profilometry. Później została przejęta przez dużą firmę zagraniczną.

Krakowski Park Technologiczny

Silnie angażowałem się w realizację ważnych działań z obszaru kreowania innowacji tj. Centrum Innowacji, sieci FEMIRC, co doprowadziło później (właśnie z inicjatywy środowiska naukowego Krakowa) do powstania Spółki Skarbu Państwa – Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Centrum Zaawansowanych Technologii – Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 1998 – 2003 byłem wiceprezesem SSE KPT wprowadzając do niej takie firmy jak Motorola, Comarch, AMK, MAN, Linde i wiele innych tworząc podstawy jej późniejszego sukcesu.

2017 - obecnie
Zakłady Mechaniczne -Tarnów SA – Członek Rady Innowacyjno – Naukowej
1998 - obecnie
Międzynarodowa Fundacja Promocji Zaawansowanych Technologii – Przewodniczący Rady Nadzorczej
1997 - 2003
Centrum Zaawansowanych Technologii – Spółki z.o.o – Członek Zarządu v-ce Prezes
1993 - 1996
Polskie Centrum Techniki Pomiarowej – “Metronom” Sp.z o.o. – Prezes Zarządu, współwłaściciel
1988 - 1993
Zakład Techniki Pomiarowej “Bipropol” sp. z o.o. – Prezes Zarządu, współwłaściciel

Najważniejsze osiągnięcia z ostatnich 6 lat: